logo nprc 2025

Powiat Niżański otrzymał dotację na realizację
“Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
Priorytet 3. Kierunek interwencji  3.2
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Całkowita wartość zadania – 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł
Wkład własny – 3 000,00 zł

 

Nazwa projektu: “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 3. Kierunek interwencji  3.2.

 

Organizator: Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Opis programu:

Z założenia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma poprawić stan czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw pro czytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury
i wiedzy. 

Cel programu:

Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo.

 

Uczestnicy projektu: niżańscy licealiści

 

Koordynatorzy szkolni projektu: Joanna Kazanecka oraz Marcin Folta

 

Nasze działania:

 

 1. 27 kwietnia 2023 r.- podpisanie umowy pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty
  w Rzeszowie działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego, a Powiatem Niżańskim
  w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

 

 1. Czerwiec 2023 r. – przeprowadzenie ankiet preferencji czytelniczych wśród uczniów
  i nauczycieli szkoły. ANKIETA NAUCZYCIELE    ANKIETA UCZNIOWIE

 

 1. Czerwiec 2023 r. – wypożyczenie przez uczniów i nauczycieli książek z biblioteki szkolnej na okres wakacji.

 

 1. 18 sierpnia 2022 r. – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku, a Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na lata 2022-2025.

 

 1. 10 września 2023 r. – współudział Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
  w organizacji 12. Edycji Narodowego Czytania  „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

 

 1. Wrzesień 2023 r. – przygotowanie listy tytułów książek do zakupu w ramach NPRC.
 1. 19 września 2023 r. – udział uczniów z kl. Ia w wystawie poświęconej historii Niska
  w  Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

 

 1. Październik – Grudzień 2023 r. - przeprowadzenie szkolnych projektów edukacyjnych: Od deski do deski -  poznajemy związki frazeologiczne, Wkręć się w czytanie, Drugie życie książki.

 

 1. Październik 2023 r. – ogłoszenie konkursu plastyczno-literackiego Odkrywamy piękno
  „Nad Niemnem”.

 

 1. 13 października 2023 r. - Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku pozytywnie opiniują plan zakupu książek dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  w roku 2023.

 

 1. 23 października 2023 r. – udział uczniów z kl. IVa, IVb, IVc, IVd, IIIa oraz IIIb w projekcji filmu „Chłopi” w niżańskim kinie.

 

 1. 24 października 2023 r. - udział niżańskiego liceum w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”.

 

 1. 25 października 2023 r. – udział uczniów z kl. IIIb w literackiej grze karcianej „Świteź”, którą przeprowadzili pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku.

 

 1. 25 października 2023 r. – udział kl. Ia, Ib, Ic, IIa, IIIa w widowisku teatralnym „Pocztówka
  z tamtych lat” w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.
 1. 4 listopada 2023 r. – udział kl. IIa, IIb, IIc, IId, IIIc oraz IIId w projekcji filmu „Chłopi”
  w niżańskim kinie

 

 1. 15 listopada 2023 – udział kl. Ia, IIa oraz IIIa w spektaklu „Zemsta – czyli spór o mur”
  Aleksandra Fredry w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.
 1. 22 listopada 2023 r. - zebranie z rodzicami, podczas którego została przedstawiona tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. LIST DO RODZICÓW

 

 1. 15 grudnia 2023 r. – przygotowanie książkowej choinki z księgozbioru dostępnego
  w bibliotece szkolnej.

 

 1. 21 grudnia 2023 r. – akcja świąteczna Wypożycz książkę na święta.
 1. 21 grudnia 2023 r. – ogłoszenie konkursu fotograficznego Zimowe zaczytanie.
 1. 14 luty 2024 r. – czytanie bajeczek przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola DOMmisia.
 1. 29 luty 2024 r. - lekcja biblioteczna kl. IIb w Bibliotece Pedagogicznej - filia w Nisku.

 

Czas i miejsce: kwiecień 2023 – czerwiec 2024

Napisali o nas: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100057236238853&set=a.905266904724509

https://www.facebook.com/b.pedagogiczna/posts/pfbid02yYtmwpKFqgDzrnNYGpVcyRFLiSFKVdQPQZnZc7Zib1wMU6DmUwKN5Hf2RKvVvETZl?locale=pl_PL

 

Galeria:

 NPRC2023 1 NPRC2023 2