Matura 2024:
 
 
Harmonogram egzaminów 2024:
Deklaracja maturalna składana do dyrektora macierzystej szkoły (doc):1a
Deklaracja maturalna składana do dyrektora macierzystej szkoły (pdf):1a
Deklaracja maturalna składana do dyrektora OKE (doc): 1b
Deklaracja maturalna składana do dyrektora OKE (pdf): 1b
Komunikat w sprawie dostosowań 2024:
Komunikat o przyborach 2024:
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki 2024:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2024:
Komunikaty w sprawie jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego 2024:
Informatory maturalne 2024:
 
Logowanie do systemu ZUI: