button norway

 

W ramach realizacji projektu pn. „NISKO CORAZ WYŻEJ - PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa, w salach 27 i 28 w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku wykonano szeroki zakres prac remontowych, których całkowita wartość to kwota: 86 223,91 zł.

W ramach programu Funduszy Norweskich zakupiono 1 monitor interaktywny, 16 komputerów stacjonarnych i 25 laptopów z oprogramowaniem oraz 65 książek i 13 pakietów  programu multimedialnego do nauki języka angielskiego. Dodatkowo, kadra będzie miała możliwość uczestnictwa w szeregu działań szkoleniowych podnoszących kompetencje językowe i informatyczne.

 

Remont sali 27 i zaplecza

1/ Wykonanie otworu na drzwi

na zapleczu sali 27

2/ Wymiana gniazdek elektrycznych

3/ Wymiana okien wychodzących na korytarz

4/ Demontaż starej posadzki

5/ Wykonanie wylewki betonowej

6/ Położenie nowej podłogi

7/ Wymiana lamp

8/ Naprawy tynku

9/ Malowanie sufitu i ścian

10/ Montaż tablicy sucho ścieralnej

11/ Wymiana tablicy elektrycznej

12/ Osadzenie nowych drzwi na zapleczu

13/ Zakup 16 komputerów z oprogramowaniem                

Remont sali 28

1/ Demontaż instalacji LAN

2/ Wymiana gniazdek elektrycznych

3/ Wymiana okien wychodzących na korytarz

4/ Demontaż starej posadzki

5/ Wykonanie wylewki betonowej

6/ Położenie nowej podłogi

7/ Wymiana lamp

8/ Naprawy tynku

9/ Malowanie sufitu i ścian

10/ Montaż tablicy sucho ścieralnej

11/ Montaż monitora interaktywnego

12/ Zakup 25 laptopów z oprogramowaniem

13/ Zakup 65 książek i 13 programów

do nauki języka angielskiego

   

 

 

Within the implementation of the project "NISKO HIGHER AND HIGHER – INCREASING THE ECONOMIC AND COMMERCIAL POTENTIAL OF THE CITY AND THE COMPETITIVENESS OF LIFE IN THE CITY", financed by the Norwegian Financial Mechanism and the national budget, large-scale renovation works were carried out in classrooms 27 and 28 in High School in Nisko. The total value of the renovation is 86 223,91 PLN.

The Norwegian Funds programme covered the purchase of 1 interactive monitor, 16 computers and 25 laptops with software as well as 65 paperbooks and 13 packages of a multimedia program for teaching English. Additionally, teachers will have an opportunity to take part in different types of training improving language and IT competences. 

Renovation of classroom 27 and its back room                      

1/ Making an opening for a door in the back room

of classroom 27

2/ Replacement of electrical sockets

3/ Replacement of windows facing the corridor

4/ Dismantling the old floor

5/ Laying screed

6/ Laying a new floor

7/ Replacement of lamps

8/ Plaster repairs

9/ Painting the ceiling and walls

10/ Installation of a dry erase board

11/ Replacement of the electric board

12/ Installing a new door in the back room                                 

13/ Purchase of 16 computers with software           

 

Renovation of classroom 28

1/ Dismantling the LAN installation

2/ Replacement of electrical sockets

3/ Replacement of windows facing the corridor

4/ Dismantling the old floor

5/ Laying screed

6/ Laying a new floor

7/ Replacement of lamps

8/ Plaster repairs

9/ Painting the ceiling and walls

10/ Installation of a dry erase board

11/ Installation of an interactive monitor

12/ Purchase of 25 laptops with software

13/ Purchase of 65 paperbooks and 13 packages

of a multimedia program for teaching English


 

PROJECT ACTIVITIES:

 

 

Linki:

 Szkolenie dla nauczycieli z Funduszy Norweskich