received 6325494423950628 kwietnia 2024 r., w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, odbyła się debata oksfordzka na temat "Rozwój technologii jest szkodliwy dla społeczeństwa". Debata została przeprowadzona pod przewodnictwem marszałka mgr. Mariusza Potasza oraz przy obecności pięcioosobowego jury. Marszałek z pomocą sekretarza skutecznie kierował jej przebiegiem, zapewniając przestrzeganie regulaminu oraz równą szansę na wyrażenie poglądów wszystkim uczestnikom.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny, reprezentujące stanowiska „Propozycji” i ”Opozycji” w sprawie tematu debaty. W roli opozycji wystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Mówcami byli Weronika Kowal, Julia Puk, Adam Pelic, Karol Kołodziej, a rezerwowymi Krzysztof Weber i Dominik Kosz, Anna Wójtowicz, Wiktor Dul. Po drugiej stronie stanęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Sikorskiego ze Stalowej Woli.

Nauczycielami przygotowującymi uczestników do debaty byli mgr Marcin Folta z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz mgr Ewelina Miklas z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Adam Pelic (Mówca 1) przedstawił argumenty za korzyściami płynącymi z rozwoju technologii, wskazując na poprawę jakości życia, wzrost efektywności produkcji oraz ułatwienie codziennych działań.

Weronika Kowal (Mówca 2) skoncentrowała się na pozytywnych aspektach rozwoju technologii, takich jak innowacje w medycynie czy ochrona środowiska, podkreślając ich znaczenie dla dalszego postępu społeczeństwa.

Julia Puk (Mówca 3) przedstawiła aspekty pozytywne rozwoju technologii, dodając argumenty dotyczące poprawy komunikacji i dostępu do informacji, które przyczyniają się do rozwoju społecznego.

Karol Kołodziej (Mówca 4) podsumował wszystkie wypowiedzi, wskazując na szeroki zakres korzyści płynących z rozwoju technologii, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność uwzględnienia potencjalnych negatywnych konsekwencji oraz potrzebę zrównoważonego podejścia do postępu technologicznego.

Po zakończeniu dyskusji, jury dokonało oceny prezentacji oraz argumentacji obu drużyn. Jego członkowie podkreślali, jak ogromnym wyzwaniem jest wzięcie udziału w debacie oksfordzkiej, twarda pozycja i obrona stanowiska. Docenili naszą drużynę za prezencję, spójność wypowiedzi wszystkich mówców, opanowanie nerwów i emocji, które nie zakłócały odbioru prezentowanych treści oraz używanie dobrych argumentów. Zwyciężyliśmy jednogłośnie, stosunkiem głosów 5:0. Jurorzy udzielili naszej drużynie kilku cennych wskazówek, które z pewnością wykorzystamy w półfinale 14 maja 2024, kiedy zetrzemy się na argumenty z CEZ w Stalowej Woli. 

Po zakończeniu debaty marszałek pogratulował uczestnikom zaangażowania i wysiłku, jaki włożyli w przygotowanie do zmagań. Wraz z przedstawicielem jury wręczył wszystkim dyplomy gratulacyjne. 

received 3702788219932627

received 938073084531858

received 278666011959288