Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na I rok studiów dziennych w ramach rozbudowanego, ogólnopolskiego programu stypendialnego.

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 10 tysięcy złotych na wsparcie młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), który jest członkiem rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto, uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów  i zostanie przyjęty na I rok studiów w roku akademickim 2024/2025.

Rekrutacja do programu odbędzie się online na stronie  www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne na stronie Fundacji  Stypendia Pomostowe (stypendia-pomostowe.pl)