I semestr 2021/2022

L.p

 

 

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju

Ranga, zasięg konkursu, olimpiady, turnieju

Liczba uczestników

Zwycięzcy, najlepsze wyniki

Imię

 i nazwisko opiekuna

1.

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej

etap szkolnyą

14

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

Natalia Matyka, Anna Tomecka, Jagoda Blajerska, Joanna Bednarz

Monika Krawiec

2.

45 Olimpiada Języka Niemieckiego

etap szkolny

1

 

Urszula Fedorowska

3.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

etap szkolny

12

 

Anna Andres

4.

Olimpiada Wiedzy o Mediach

etap centralny

1

Natalia Łyda

Anna Andres

5.

Olimpiada z Języka Polskiego

etap szkolny

2

 

Anna Andres

6.

XXVI Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

etap szkolny

8

Krystian Wojtanowski

Anna Bzdyra

7.

XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

etap okręgowy

1

 

Anna Bzdyra

8.

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

etap szkolny

5

 

Joanna Burdzy

Anna Bzdyra

9.

OXVI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr - Senior

zasięg ogólnopolski

konkurs internetowy

6

 

Krzysztof Śnieżek

Beata Śnieżek

10.

XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

etap szkolny

2

 

Marta Kapica

11.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki Olimpus – sesja zimowa 2021 r.

 ogólnopolski

26

 

Barbara Mierzwa

Marta Kapica

Anna Lesiczka

12.

XI Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji

etap szkolny

19

Do etapu powiatowego przeszli:

Kl.1: Dominik Kosz, Maciej Drabik

KL.3: Mikołaj Wybacz, Julia Aleksińska

Marta Kapica

Anna Lesiczka

Barbara Mierzwa

13.

Miniquiz matematyczny organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w ramach warsztatów matematycznych on-line

ogólnopolski

20

Mikołaj Wybacz

Marta Kapica

14.

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

etap szkolny

24

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się zespół w składzie:  Anna Tomecka, Natalia Łyda, Oliwia Różańska

Anna Dąbek

15.

XVII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

etap szkolny

1

 

Anna Dąbek

16.

Konkurs PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”

etap szkolny

17

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się:

Oskar Kolasa

Aleksandra Szewczyk

Anna Dąbek

17.

Konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I Know America”

ogólnopolski

6

Do 2 etapu zakwalifikowały się:

Julia Aleksińska

Agnieszka Dąbek

Anna Beetz

Aneta Szybka

Agnieszka Szewczyk

18.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”

ogólnopolski

3

 

Urszula Fedorowska

19.

Ogólnopolski Konkurs Goethe Institut z języka niemieckiego „Koch mir was – Ugotuj mi coś”

ogólnopolski

6

 

Urszula Fedorowska

Anna Dąbek

20.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z języka niemieckiego - Olimpus

ogólnopolski

3

 

Anna Dąbek

21.

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mediacja ma moc”

ogólnopolski

2

Zaguła Paulina - laureat

Urszula Fedorowska

22.

Ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

ogólnopolski

1

 

Urszula Fedorowska

23.

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. VIII edycja

ogólnopolski

3

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

Michel Oros, Kacper Kowal

Dorota Oleksak

24.

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Literacki SMS – poezja i proza”.

 ogólnopolski

1

 

Joanna Chowaniec

25.

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”

ogólnopolski

1

 

Joanna Chowaniec

26.

Międzymiastowy interaktywny turniej wiedzy o ekonomicznym dziedzictwie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

wojewódzki

3

Drużyna w składzie: Karol Tarnawski, Dominik Siek, Maciej Maziarz zajęła 3 miejsce

dr Konrad Krzyżak

sporzdziła:  Barbara Mierzwa