Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach 

I semestr 2019/2020

L.p

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju

Ranga, zasięg konkursu, olimpiady, turnieju

Liczba uczestników

Zwycięzcy

Imię

 i nazwisko opiekuna

1.

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

etap szkolny

29

Adam Michalak – I miejsce

Marcin Madej  – II miejsce

Agnieszka Dąbek – III miejsce

Monika Krawiec

2.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

etap rejonowy

1

Marcin Uliński -uczestnik

Marcin Folta

3.

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ziemowita Skibińskiego „Zaczyna się od słowa”

ogólnopolski

1

Marcel Polański - uczestnik

Joanna Chowaniec

4.

Ogólnopolski Konkurs

 „Z ortografią na co dzień”

ogólnopolski

3

Alicja Zagórska – uczestnik

Daria Iskra – uczestnik

Karolina Janecka - uczestnik

Joanna Chowaniec

5.

Ogólnopolski Konkurs

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”

ogólnopolski

2

Dominika Kochańczyk – uczestnik

Ewelina Siembida - uczestnik

Joanna Chowaniec

Marcin Folta

6.

XX edycja Konkursu Powiatowego „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 powiatowy

1

Aleksandra Krajanowska – II nagroda w kategorii „Walory przyrodniczo – krajobrazowe”,

Weronika Wasyl – wyróżnienie w kategorii ”Portret”

 -  wyróżnienie w kategorii „Walory

przyrodniczo – krajobrazowe”,

                              - wyróżnienie w kategorii „Dzieci –

                                 - życie we współczesnym świecie”,

Magdalena Rzekęć – wyróżnienie w kategorii „Walory przyrodniczo-krajobrazowe”

Joanna Chowaniec

Beata Wasyl

7.

V Międzynarodowy  Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

międzynarodowy

3

Julia Pietrzyk – wyróżnienie za pracę plastyczną w kategorii znaczków pocztowych

Liliana Urban – uczestnik

Krajanowska Aleksandra - uczestnik

Dorota Oleksak

Urszula Fedorowska

8.

XLVI Olimpiada Historyczna

etap szkolny

1

Marcin Madej – awans do etapu okręgowego

Dorota Oleksak

9.

XLVI Olimpiada Historyczna

etap okręgowy

1

Marcin Madej –udział w dwóch etapach zawodów okręgowych, uzyskanie wyróżnienia i oceny bardzo dobrej w I etapie pisemnym

Dorota Oleksak

10.

Ogólnopolski Konkurs „Wszczep sobie zdrowie”

etap szkolny

11

Wiktoria Daczyńska – 1 miejsce

Krystian Wojtanowski – 2 miejsce

Dominika Węglińska – 2 miejsce

Anna Bzdyra

11.

XXIV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

etap  szkolny

2

Agata Schiffer – uczestnik

Daria Iskra - uczestnik

Anna Bzdyra

12.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

etap szkolny

22

Marcin Madej – zakwalifikowany do etapu okręgowego

Anna Andres

Urszula Fedorowska

13.

Konkurs plastyczny „Odnawialne źródła energii – szansa na przyszłość”

etap powiatowy

1

Julia Pałka – II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Anna Andres

14.

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

etap szkolny

24

 Alicja Zagórska, Dominika Kochańczyk, Wiktoria Sudoł – zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego

Anna Dąbek

15.

Konkurs o prawie pracy i przepisach BHP „Poznaj swoje prawa w pracy”

etap szkolny

16

Oliwia Szewczyk i Agnieszka Sądej zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego

Anna Dąbek

16.

VIII edycja Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

1 i 2 etap

1

Nikola Warchoł – udział w 1 i 2 etapie olimpiady

Anna Dąbek

17.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

ogólnopolski

17

Kobylarz Aleksandra – 9 miejsce w woj.

Urszula Fedorowska

Anna Dąbek

18.

XLIII Olimpiada Języka Niemieckiego

etap szkolny

2

Kobylarz Aleksandra - uczestnik

Szwed Beniamin - uczestnik

Urszula Fedorowska

19.

Konkurs fotograficzny „Zachować dla przyszłości – II wojna Światowa w Naszej pamięci”

Zasięg wojewódzki

3

Krajanowska Aleksandra – I miejsce

Wołosz Dorota  - III miejsce

Urszula Fedorowska

20.

44 Olimpiada Języka Angielskiego

etap szkolny

25

Mateusz Sokal – I miejsce

Kamila Rączkowska - II miejsce

Dominika Delor – III miejsce

AnnaBeetz

Agnieszka Szewczyk

21.

Ogólnopolski Konkurs „I knowAmerica”

etap I

8

Natalia Sudoł – zakwalifikowana do II etapu

Agnieszka Szewczyk

22.

Konkurs „Discover Canada”

etap szkolny

2

Szymon Herdzik – uczestnik

Maximilian Sokołowski - uczestnik

Agnieszka Szewczyk

Aneta Szybka

23.

Konkurs ekonomiczno – językowy  „International EconomicCompetition”

międzyszkolny

6

I miejsce drużyny: Krzysztof Serafin, Klaudia Sikora, Bernadeta Ramocka

Anna Beetz,

Agnieszka Szewczyk

24.

Ogólnopolski Konkurs Internetowy „Maks Matematyczny VIII”

Zasięg ogólnopolski

4

Oliwia Szewczyk – wynik bardzo dobry – I miejsce w woj. klas I po gimnazjum,

Wybacz Mikołaj – wynik dobry – 4 miejsce w woj. klas I po szkole podstawowej,

Gumiela Adrian – 2 miejsce w woj. klas drugich

Beata Wasyl

Barbara Mierzwa

Marta Kapica

25.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki Olimpus–sesja jesienna 2019

zasięg ogólnopolski

23

Blajerska Jagoda – laureat

Wołoszyn Maciej – laureat

Pietrzyk Julia - laureat

Beata Wasyl

Barbara Mierzwa

Anna Lesiczka

26.

Licealiada w szachach drużynowych

etap powiatowy

 

II miejsce

Agata Zych

Danuta Porada

Jerzy Horodecki

Jurek Bryła

27.

Licealiada w piłce siatkowej

etap powiatowy

 

I miejsce dziewcząt

III miejsce chłopców

Agata Zych

Danuta Porada

Jerzy Horodecki

Jurek Bryła

28.

Licealiada w tenisie stołowym chłopców

etap rejonowy

 

III miejsce

Agata Zych

Danuta Porada

Jerzy Horodecki

Jurek Bryła

29.

Licealiada w tenisie stołowym dziewcząt

etap powiatowy

 

I miejsce

Agata Zych

Danuta Porada

Jerzy Horodecki

Jurek Bryła

30.

Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt

etap rejonowy

 

II miejsce

Agata Zych

Danuta Porada

Jerzy Horodecki

Jurek Bryła

31.

Licealiada w piłce ręcznej chłopców

etap powiatowy

 

II miejsce

Agata Zych

Danuta Porada

Jerzy Horodecki

Jurek Bryła

 

Sporządziła:  Barbara Mierzwa