Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach 

I semestr 2020/2021

L.p

Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju

Ranga, zasięg konkursu, olimpiady, turnieju

Liczba uczestników

Zwycięzcy

Imię

 i nazwisko opiekuna

1.

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej

etap szkolny

12

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się:

Magdalena Kotuła

Adam Sarzyniak

Agnieszka Dąbek

Jagoda Blajerska

Monika Krawiec

2.

24 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

etap szkolny

20

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

Julia Pietrzyk

Marek Krawczyk

Jakub Lipka

Monika Krawiec

3.

24 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

etap diecezjalny (okręgowy)

2

Julia Pietrzyk – IV miejsce

Jakub Lipka - uczestnik

Monika Krawiec

4.

45 Olimpiada z Języka Angielskiego

etap szkolny

21

Najwyższe wyniki uzyskali:

Szymon Kosz

Agnieszka Serafin

Oliwia Krawiec

Patrycja Pipska

5.

44 Olimpiada Języka Niemieckiego

etap szkolny

3

Zagórska Alicja – udział

Puskarczyk Patrycja – udział

Iskra Daria - udział

Urszula Fedorowska

6.

Olimpiada Wiedzy o Prawie

 i Wymiarze Sprawiedliwości

etap szkolny

4

Andżelika Guściora – uczestnik

Patryk Słuszkiewicz – uczestnik

Dawid Konior – uczestnik

Karolina Janecka - uczestnik

Anna Andres

7.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

etap okręgowy

2

Joanna Bednarz

Seweryn Kania

Anna Andres

8.

XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

etap szkolny

15

Zakwalifikowani do etapu okręgowego:

A. Bis

K. Wojtanowski

Anna Bzdyra

9.

XXV Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

etap okręgowy

1

K. Wojtanowski

Anna Bzdyra

10.

Ogólnopolska Olimpiada

 „O Diamentowy Indeks AGH”

z fizyki

zasięg ogólnopolski

2

Zakwalifikowani do II etapu:

Julia Pietrzyk, Szymon Kosz

Krzysztof Śnieżek

11.

Ogólnopolska Olimpiada

„O Diamentowy Indeks AGH”

 z matematyki

zasięg ogólnopolski

1

Adrian Gumiela – zakwalifikowany do II etapu

Marta Kapica

12.

Konkurs „ Aktywni Eksperymentatorzy”

zasięg ogólnopolski

1

Mikołaj Wybacz - laureat

Marta Kapica

13.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki Olimpus – sesja jesienna 2020 r.

zasięg ogólnopolski

14

Najlepsze wyniki uzyskali:

kl.2 – Mikołaj Wybacz – 19 miejsce

kl.2G – Oliwia Szewczyk – 18 miejsce

Barbara Mierzwa

Beata Wasyl

Anna Lesiczka

14.

Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

etap szkolny

18

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się zespół

 w składzie:

Dominika Kochańczyk

Alicja Zagórska

 Joanna Zwierzyńska

Anna Dąbek

15.

Finał „Konkursu wiedzy o finansach” w ramach projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach”.

zasięg ogólnopolski

6

Dominika Kochańczyk – 1 miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

Anna Dąbek

16.

Konkurs PIP „Poznaj swoje prawa w pracy”

etap szkolny

14

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się:

Oliwia Szewczyk

Aleksandra Szewczyk

Anna Dąbek

17.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół średnich I Know America 2021

etap szkolny

11

Do II etapu przeszły:

Dominika Kochańczyk

Agnieszka Dąbek

Anna Beetz

Aneta Szybka

Agnieszka Szewczyk

18.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki  „Miłość niejedno ma imię”, zorganizowany przez Zielonogórski Ośrodek Kultury

zasięg ogólnopolski

1

Daria Iskra - uczestnik

Joanna Chowaniec

19.

Ogólnopolski Konkurs „Zdrowie roślin w twoich rękach”, organizowany przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania

zasięg ogólnopolski

8

Daria Iskra – uczestnik

Oliwia Frąk – uczestnik

Mateusz Hudak – uczestnik

Jakub Lipka – uczestnik

Natalia Pokora – uczestnik

Marcel Polański- uczestnik

Gabriela Puk - uczestnik

Julia Fudali – nagroda dodatkowa

Joanna Chowaniec

20.

XXXV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjkowskiego, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku

zasięg ogólnopolski

1

Daria Iskra - uczestnik

Joanna Chowaniec

21.

Ogólnopolski Konkurs plastyczny  online o tematyce świątecznej, zorganizowany przez Centrum Kultury w Żywcu

zasięg ogólnopolski

1

Gabriela Puk - uczestnik

Joanna Chowaniec

22.

XXII Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja o „Złote pióro”, zorganizowany przez Gubińskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w Gubinie

zasięg ogólnopolski

1

Mikołaj Kotuła - uczestnik

Joanna Chowaniec

 

sporządziła:  Barbara Mierzwa