Stefana Czarnieckiego - biogram

           Stefan_Czarniecki_by_Brodero_Matthiesen-340x340.png

 

1. Początki kariery

2. Walki z Kozakami i godność senatora Rzeczypospolitej

3. Lata potopu szwedzkiego i narodziny legendy Czarnieckiego

4. Po stronie króla Jana Kazimierza Wazy i buława hetmana polnego koronnego

 

oprac.: dr Konrad Krzyżak

[1] Biogram hetmana Stefana Czarnieckiego został opracowany na podstawie jego biografii autorstwa Adama Kerstena – A. Kersten , Stefan Czarniecki 1599-1665, Lublin 2006.