Wojsko 22"Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" oraz "Służba wojskowa a patriotyzm"- pod takimi hasłami od października br. uczniowie klas czwartych, trzecich i pierwszych naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach zachęcających do studiów na wyższych uczelniach wojskowych, a także do służby wojskowej i wyboru zawodu żołnierza. Prelekcje prowadzą przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Nisku: kpt. Dawid Tomczyk, ppor. Łukasz Olejarczyk i szer. Bartłomiej Czechowicz.

Żołnierze zapoznają uczniów z oferowanymi przez Wojsko Polskie rodzajami służby wojskowej, zasadami rekrutacji do wojska, typami wyższych uczelni wojskowych oraz z zasadami studiowania. Udzielają też informacji na temat dobrowolnej i zawodowej służby w wojsku oraz korzyści płynących z faktu bycia żołnierzem.

Przedstawione przez prelegentów prezentacje podkreślają zasadniczą rolę Wojska Polskiego w zapewnieniu bezpiecznego rozwoju naszego Państwa. Służą też one rozwojowi postaw patriotycznych młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.