pobraneUczennice „Czarnieckiego”, Joanna Ciak ( klasa 2c) , Natalia Łyda i Oliwia Różańska (klasa 3c), w listopadzie br.  wzięły udział w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy o Mediach i zakwalifikowały się do etapu okręgowego, który odbędzie się 16 grudnia br. w budynku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W etapie szkolnym uczestniczki Olimpiady spośród zagadnień poświęconych szeroko rozumianym mediom pod opieką nauczycielki języka polskiego, Anny Andres,  napisały eseje na  temat „ Prawda i fikcja w przekazach medialnych”.  Komisja konkursowa wysoko oceniła poprawność merytoryczną ich  prac, oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny prezentowanego  zagadnienia.

Zadaniem uczennic w II etapie Olimpiady  będzie rozwiązanie testu z zakresu wiedzy o systemie medialnym, funkcjach mediów, polityce medialnej i rynku mediów po 1989r. oraz rozpoznawanie gatunków dziennikarskich itp.

Laureatki etapu szkolnego Olimpiady - Joanna Ciak, Natalia Łyda i Oliwia Różańska będą miały okazję powalczyć o indeksy na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów.

Organizatorem IX edycji  Olimpiady Wiedzy o Mediach jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju.  Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki.  Finał Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędzie się 17-18 marca 2023 r. w Warszawie.

Joannie, Natalii i Oliwii -Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.