384547588 1030298428102931 6786738669493314566 n

Na początku października klasy 2d, 3a, 3b i 4b wzięły udział w lekcji przeprowadzonej w języku angielskim przez naszego absolwenta Marka Sieka, który po 15 latach odwiedził niżańskie liceum. Zajęcia dotyczyły pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji.

Podczas spotkania Marek z przyjemnością podzielił się kilkoma interesującymi spostrzeżeniami dotyczącymi procesu globalizacji. Podkreślił, że chociaż nie jest łatwo określić, czy korzyści globalizacji przewyższają jej koszty, z trendu zdecydowanie najwięcej korzystają młodzi ludzie. Zwrócił też uwagę na zaawansowane technologie, międzynarodową wymianę towarów i usług oraz większą współpracę międzynarodową jako konkretne przykłady pozytywnego wpływu globalizacji na światW ostatnich słowach powiedział: W rzeczywistości w latach 1990–2010 liczba osób żyjących w „ekstremalnych” warunkach, tj. w ubóstwie w krajach rozwijających się, zmniejszyła się o połowę. Analizując trendy w krajach rozwijających się, średnia długość życia dzieci znacznie wzrosła, podobnie jak poprawiła się umiejętność czytania i pisania oraz dostęp do czystej wody i energii elektrycznej.

Marek jest przykładem osoby, która pochodząc z małej miejscowości w powiecie niżańskim, robi karierę na arenie międzynarodowej. Po ukończeniu niżańskiego liceum zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku nauki polityczne, a następnie ukończył stosunki międzynarodowe o specjalności edukacja międzynarodowa (International Affairs with a special concentration in International Higher Education) na uniwersytecie CUNY w Nowym Jorku. W swojej pracy zawodowej miał okazję odbywać staże międzynarodowe i stypendia w wielu państwach na świecie, takich jak: Meksyk, Chiny, Austria, Węgry czy Belgia. Dzięki odbytym stażom w Parlamencie Europejskim i Organizacji Narodów Zjednoczonych pracował na rzecz programów globalnych, takich jak Erasmus czy Fulbright. Angażując się w rozwój lokalny i edukację w Erewaniu (Armenia) i Ministerstwie Rolnictwa Indonezji, ugruntował swoją specjalizację w sektorze edukacji skoncentrowanej na państwach rozwijających się. Przez ostatnie dwa lata pracował jako nauczyciel historii i geografii w liceum Summit Academy w  Nowym Jorku. Obecnie przygotowuje się do pracy w Korpusie Pokoju, która ma na celu dalsze wspieranie edukacji w rozwijających się państwach Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Kambodży.

Dziękujemy za odwiedziny oraz życzmy powodzenia we wszystkich przyszłych przedsięwzięciach!