Szanowni Członkowie

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 17:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (sala nr 3 - parter) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o zebraniu listem e-mail (na adres zwrotnylub telefonicznie (15) 841 20 31 - sekretariat LO Nisko.

Przypominamy o statutowym obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.( członek Zarządu Radosław Litwin).

załącznikuznajduje się plik z porządkiem Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy!!!

Zaproszenie

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaprasza Członków Stowarzyszenia, Nauczycieli, Emerytowanych Nauczycieli, Uczniów szkoły na Spotkanie Opłatkowe w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.
  

Prosimy o zwrotne potwierdzenie udziału oraz poinformowanie Koleżanek i Kolegów ze szkolnej ławy.

Serdecznie zapraszamy.

logotyp2

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na podstawie przekazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie informacji o masie zebranych przez poszczególne szkoły odpadów papieru i tektury, po przeliczeniu masy na jednego ucznia informuje, iż w poszczególnych rankingach zwycięzcami zostały następujące szkoły:

(nazwa szkoły – masa całkowita zebranych odpadów)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach - 5 680 kg;

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach – 2 015 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze 1 700 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach – 1 600 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach – 908 kg;

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem – 740 kg;

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Odziałem Przedszkolnym w Golcach – 621 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku – 390 kg.

Nagrody. Dla zwycięskich szkół przewidziana jest nagroda w postaci jednodniowej wycieczki o charakterze interdyscyplinarnym dla 45 uczniów i 3 opiekunów z każdej ze szkół. Organizator zapewnia bezpłatnie 45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach, wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie, transport, ubezpieczenie uczestników oraz wyżywienie.

Przypominamy. W dniu 29 października 2018r. o godz. 9.30 w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, pl. Wolności 3, odbędzie się Forum podsumowujące realizację zadania Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” dla szkół uczestniczących w Konkursie. Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymają materiały promocyjne wyprodukowane z surowców wtórnych. Szczegóły spotkania przekazane zostaną dyrektorom szkół w oddzielnym komunikacie.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

 logotyp2

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu niżańskiego do udziału w „Konkursie zbiórki odpadów papieru i tektury w szkołach i placówkach oświatowych powiatu niżańskiego” w ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną”.

Celem konkursu jest m.in.: budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć i wyjazdów edukacyjnych poświęconych zbieraniu wybranych odpadów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na ich selektywną zbiórkę oraz dalsze zagospodarowanie i przetwarzanie.

Konkurs polega na zebraniu przez szkołę jak największej ilości odpadów papieru i tektury. Utworzonych zostanie 7 rankingów szkół (po jednym dla każdej gminy). Rankingi szkół uczestniczących w Konkursie tworzone będą na podstawie masy zebranych odpadów
w przeliczeniu na jednego ucznia. Zwycięży szkoła z najwyższym wskaźnikiem.

Nagrody. Dla 7 zwycięskich szkół – po jednej w każdym rankingu gmin, przewidziana jest nagroda w postaci jednodniowej wycieczki o charakterze interdyscyplinarnym dla 45 uczniów i 3 opiekunów z każdej ze szkół do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach (Gmina Krzeszów). Organizator zapewnia bezpłatnie 45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach, wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie, transport, ubezpieczenie uczestników oraz wyżywienie.

Terminy. Szkoła może przystąpić do konkursu poprzez zgłoszenie w każdym czasie, lecz nie później niż do 28 września 2018r. Zakończenie przewidziane jest na 5 października 2018r.
W dniu 29 października 2018r. zaplanowane jest Forum podsumowujące realizację zadania.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określone zostały w dołączonym Regulaminie, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze stron internetowych: www.lo.nisko.pl/saiplo/index.php, www.lo.nisko.pl, zakładka KONKURS EKOLOGICZNY.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 logotyp1

Z wielką satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku przystąpiło do realizacji zadania
pn. „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” na podstawie
umowy o powierzenie grantu nr 1/2017/G/4 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, zawartej dnia 22/03/2018 r. w Nisku pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną ma na celu wzmocnienie kompetencji mieszkańców naszej społeczności lokalnej oraz budowanie świadomości ekologicznej. Planowane jest zorganizowanie w zainteresowanych szkołach
i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu niżańskiego zajęć i wyjazdów edukacyjnych poświęconych zbieraniu odpadów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na ich selektywną zbiórkę i dalsze zagospodarowanie. W ramach zadania planuje się m.in. organizację konkursu zbiórki odpadów papieru i tektury. W każdej gminie wyłoniona zostanie jedna zwycięska szkoła. Siedem zwycięskich szkół weźmie udział w bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach (gmina Krzeszów) oraz dodatkową atrakcją będzie wejście na 2 trasy w parku linowym. Na zakończenie projektu w LO w Nisku odbędzie się forum podsumowujące zadanie.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na wrzesień 2018r. a zakończenie całego przedsięwzięcia na październik 2018r.

Ogólny koszt projektu to 22 260 zł, w tym niefinansowy wkład to kwota 2 260 zł.

Już dzisiaj zachęcamy Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu niżańskiego do włączenia się w realizację projektu.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 

Szanowni Członkowie

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 17:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (sala nr 3 - parter) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o zebraniu listem e-mail (na adres zwrotny)lub telefonicznie (15) 841 20 31 - sekretariat LO Nisko.

Przypominamy o statutowym obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ( Skarbnik Radosław Litwin).

załączniku znajduje się plik z porządkiem Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy!!!