stow logo

Deklaracje można składać pisemnie na adres Stowarzyszenia lub w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w godzinach pracy szkoły. Pierwsza składka w wysokości 40 zł wnoszona jest w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia
Kolejne składki w wysokości 20 zł powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Pobierz plik deklaracji>>>