Ósmoklasiści!
 
Informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu rekrutacji.
W dniach:
27 czerwca 2022r. - 13 lipca 2022r. w godzinach 8:00 - 13:00 
oraz 14 lipca 2022r. w godz. 8:00 - 15:00
w auli szkolnej można dokonać uzupełnienia Wniosku o przyjęcie do liceum
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
Zapraszamy!

LO ulotka A5 2022 s2