Szanowni Państwo

Rodzice/Prawni Opiekunowie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

 

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie podpisuje umowy na ubezpieczenia grupowe młodzieży. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci
i młodzieży szkolnej jest dobrowolne. Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie
z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych
w kraju.

Jeżeli wyrazicie Państwo na to ochotę, indywidualnie możecie ubezpieczyć swoje dzieci
u dowolnego agenta ubezpieczeniowego. Młodzież i rodzice na początku roku szkolnego zostali o tym poinformowani. Na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE można takie ubezpieczenie zawrzeć w firmie InterRisk rekomendowanej przez Radę Rodziców. Suma ubezpieczenia wynosi 30 000zł (uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego), a składka roczna 60zł (uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego). Można tam również znaleźć pełne warunki ubezpieczenia. Wirtualna polisa będzie dostępna do końca października 2023r. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia zawarcia przez 12 miesięcy.

Nadmieniam, że podczas najbliższego spotkania z rodzicami 20 września 2023 r., również będzie można zawrzeć ubezpieczenie opłacając polisę gotówką.

Warto jednak podkreślić, że jeśli uczniowie będą brali udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej organizowanej przez szkołę, wtedy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe.

 

Jerzy Stelmach – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku