Życie opiera się na naszych naturalnych talentach i pasjach.

Nasza szkoła, będąc o tym głęboko przekonana, na różne sposoby wspiera kreatywność uczniów oraz ich samodzielność myśli i działania. Rozwojowi tych umiejętności sprzyja między innymi listopad – Miesiąc Pamięci, kiedy to z zadumą i radością pochylamy się nad przygotowaniem obchodów Święta Niepodległości. Od 2011 roku niestrudzenie pod kierunkiem Doroty Oleksak - nauczycielki historii i  wiedzy o społeczeństwie -  mają one formę otwartej lekcji historii i wychowania obywatelskiego.

W tym roku Radosne Obchody Święta Niepodległości przebiegały pod hasłem ,, Życie codzienne II Rzeczypospolitej’. Niżańscy licealiści – uczestnicy tego szkolnego projektu - wykazali wyjątkową pomysłowość, projektując słodką pamiątkę, czyli ciastko ,,pychotkę – patriotkę’’. Przypomnieli również sylwetki znanych Polakom polityków, uczonych, pisarzy i artystów oraz sportowców okresu międzywojennego. Wiele emocji  i wzruszeń dostarczyły także wokalne występy uczniów prezentujących znane pieśni i melodie ludowe. Jak co roku, najlepsze zespoły klasowe - 2b,2a,4d,2c - zostały wyróżnione immunitetami.

Tradycyjnie też w dniu 11 listopada delegacja reprezentująca społeczność CZARNIECKIEGO na czele z dyrektorem liceum Jerzym Stelmachem oraz pocztem sztandarowym uczestniczyła w miejskich obchodach 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości