Screenshot 1Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty pierwszy zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.

Tematy prac konkursowych

-  dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych:

Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw.

-  dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich):

Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

 

Nagrody dla zwycięzców

Do wygrania są nagrody pieniężne do 4 000 zł.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe (z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie) należy przesyłać do 10 października 2023 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://nbp.pl/xxi-edycja-konkursu-na-prace-pisemna-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych/

Udział uczniów w konkursie koordynować będzie Pani A. Dąbek. Serdecznie zapraszamy do udziału!