styp.pngFundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024 skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2023r. oraz są członkami rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.