c1W auli naszego liceum obejrzeć można wystawę „Cymelia biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku” prezentującą najcenniejsze zbiory biblioteki, które na co dzień wyeksponowane są w przeszklonych regałach, które chronią je przed kurzem, wilgocią oraz zniszczeniem.

Ekspozycja skoncentrowana została wokół druków określanych mianem cymeliów, czyli dzieł stanowiących cenne zbiory o szczególnej wartości, ze względu na wyróżniającą je treść, formę i lata wydania.

Kolekcja obejmuje dzieła z okresu 1836-1930. Na wystawie wyszczególniono zbiory:  Aleksandra Fredry; Hufca Harcerskiego; Żydowskie; Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich; Związku Młodzieży Ludowej; Państwowego Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Liceum i Gimnazjum.

Wystawa przygotowana została w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

c5

c4

c2