aDSC 0024

07 stycznia 2023r. w Rezydencji Sosnowa w Janowie Lubelskim maturzyści z czterech klas niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego bawili się na długo oczekiwanej Studniówce. W tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszyli im rodzice, dziadkowie, nauczyciele, wychowawcy i zaproszeni goście – starosta niżański Robert Bednarz i przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Tradycyjnie sobotni bal przedmaturalny rozpoczął się od odtańczenia polonezów, którym po raz pierwszy przez kilka minut przewodził dyrektor szkoły Jerzy Stelmach.

Po tanecznej części tej wyjątkowej uroczystości reprezentanci maturzystów zgodnie z przyjętym zwyczajem szkolnym wykonali studencką pieśń hymniczną „Gaudeamus igitur”. Dodatkowych wrażeń artystycznych dostarczył też utwór muzyczny na skrzypcach w wykonaniu Kamila Dula.

Następujące później wystąpienia dyrektora szkoły Jerzego Stelmacha  i starosty niżańskiego Roberta Bednarza wypełniły czas przeznaczony na oficjalne otwarcie Studniówki, powitanie uczestników uroczystego spotkania oraz złożenie życzeń i gratulacji zarówno maturzystom, gronu pedagogicznemu, rodzicom, jak i organizatorom balu – Komitetowi Studniówkowemu z Panią Ewą Rostek na czele.

Słowa podziękowań i życzeń usłyszeli też dyrektor szkoły, przedstawiciele organu prowadzącego, nauczyciele, w tym wychowawcy klas maturalnych – Agnieszka Szewczyk, Joanna Łojek, Joanna Chowaniec i Patrycja Pipska oraz wszyscy rodzice. Wypowiedzieli je reprezentantki klas czwartych – Izabela Urban i Patrycja Paleń, po których głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kinga Szabat, a na końcu - wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Kornelia Sobota – Potocka.

Po tych uroczystych przemówieniach konferansjerzy Studniówki Natalia Kotylak i Artur Drabik zaprosili wszystkich obecnych na uroczystą kolację i całonocną zabawę przy tanecznych dźwiękach muzyki, którą serwowali profesjonalni didżeje zespołu Endriu z Tarnobrzega.