3

30 listopada i 1 grudnia 2022 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku pod opieką wicedyrektor szkoły Beaty Wasyl i katechetki Moniki Krawiec wzięli udział w realizacji  projektu „Poznaj Polskę”.  Uczestnicy tego przedsięwzięcia szczególnie angażują się w pracę szkolnego wolontariatu, stąd w programie poza zwiedzaniem zabytków zaplanowano czas na spotkania i warsztaty formacyjne, które odbyły się w placówce opiekuńczo – wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Pierwszego dnia niżańscy licealiści uczestniczyli w konferencji pt. „O dobrej i złej duchowości” poprowadzonej przez o. Rufina Kycaofm  – leżajskiego bernardyna, który jest cenionym kierownikiem duchowym, od lat wspierającym w rozwoju duchowym naszych uczniów.  Spotkanie to dopełniły indywidualne rozmowy i konsultacje. Część warsztatową na temat „Rozpoznawanie i komunikowanie swoich potrzeb” poprowadziła Aleksandra Molska – psycholog niżańskiego liceum. Tego samego dnia uczniowie poznali jeszcze historię objawień Matki Bożej i Świętego Józefa w Leżajsku, okoliczności powstania leżajskiej bazyliki i kompleksu klasztornego.  

Program drugiego dnia wypełniło zwiedzanie Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy. W tym też miejscu licealiści poszerzyli swoją wiedzę o życiu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem czasu Jego pobytu w Komańczy. Następnie uczestnicy projektu zawitali do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – otwartą w 1854 roku i nadal działającą kopalnię ropy naftowej w Bóbrce (w Gminie Chorkówka koło Krosna), założonej przez Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassa-Zrenckiego. Ostatnią atrakcją drugiego dnia wyjazdu edukacyjnego był pobyt w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. W tej nowoczesnej, interaktywnej placówce, prezentującej historię szklanej twórczości, nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, wystawy czasowe szklanych rzeźb, a także ekspozycje szkła artystycznego i użytkowego.

Realizacja wszystkich zadań w ramach projektu „Poznaj Polskę” była niewątpliwie okazją do poznania nie tylko historii zabytkowych miejsc, ważnych twórców naszej kultury, nauki oraz sztuki, ale i samego siebie. Służyła też pogłębieniu wspólnotowych więzi i umocnieniu związków z naszą Ojczyną, jej materialnym i duchowym dziedzictwem.  Dla maturzystów, którzy stanowili większość uczestników, ten ostatni dla nich wspólny wyjazd miał szczególne znaczenie – był dodatkowo swoistą nagrodą za ofiarną i bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka.