„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla obu krajów. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Założenia konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego zakres tematyczny jest powiązany z trzema wybitnymi postaciami z dziejów polsko-węgierskich: św. Kingą, gen. Józefem Bemem i królem Stefanem Batorym.

Zwycięzcy konkursu otrzymają stypendia:

  • I miejsce – 3 500 zł,
  • II miejsce – 2 000 zł,
  • III miejsce – 1 000 zł,
  • 4 i 5 miejsce – 750 zł.

Nagrody finansowe otrzymają także nauczyciele – opiekunowie merytoryczni laureatów konkursu.

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Zgłoszenia można przesyłać do 17 stycznia 2023 r.

Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2023 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 4 kwietnia 2023 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Uroczyste ogłoszenie listy finalistów i laureatów odbędzie się 18 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/olimpiady-konkursy-zawody/ii-edycja-konkursu-historycznego-polska-wegry-historia-przyjazni-2/

Chętni uczniowie zgłaszają się do Pani D. Oleksak.