sw krzyz

27 października 2022 roku uczniowie klas Ic oraz IIc uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie.

Wędrówkę zaczęliśmy w Nowej Słupi. Po krótkim podejściu niebieskim szlakiem, który u podnóża Łysej Góry nosi nazwę "Drogi Królewskiej", dotarliśmy do najstarszego polskiego sanktuarium i miejsca złożenia Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Oprócz Kaplicy Oleśnickich i Krypty Jeremiego Wiśniowieckiego odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w którym zgromadzone ekspozycje dotyczyły przeszłości geologicznej Gór Świętokrzyskich oraz ich fauny i flory. Po krótkim odpoczynku zeszliśmy w stronę Huty Szklanej, podziwiając po drodze przepiękne gołoborza, będące efektem wietrzenia mrozowego piaskowców kwarcytowych zachodzącego w czasie zlodowacenia naszego kraju.

Ostatnim punktem wycieczki była Jaskinia Raj, w której mieliśmy szansę zobaczyć najpiękniejszą w Polsce szatę naciekową, powstałą w wyniku procesów krasowych.

oprac. Joanna Szaro