Drukuj

logo-stowarzyszenia                              logo stulecia                              logo lo

 

Program Zjazdu Absolwentów

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

 

21 września 2012 roku (piątek)

 

17.00       Prezentacja monografii Szkoły połączona z koncertem w wykonaniu absolwentów i uczniów Szkoły w sali widowiskowej NCK "Sokół".

 

22 września 2012 roku (sobota)

 

od 8.00    Rejestracja uczestników Zjazdu.

10.30       Msza św. koncelebrowana w intencji nauczycieli, absolwentów i uczniów Szkoły w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod Tablicami Katyńską i AK oraz pod Pomnikiem Orląt Lwowskich i uroczysty przemarsz do budynku Szkoły.

12.30       Część oficjalna Zjazdu i program artystyczny w sali gimnastycznej Szkoły.

14.45       odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej.

15.00       Wspólne zdjęcie pamiątkowe na Placu Wolności.

15.30       Wyjazd na cmentarz parafialny i złożenie kwiatów na grobach nauczycieli. Dla chętnych: spotkania koleżeńskie, zwiedzanie Szkoły i wystaw okolicznościowych w budynku Szkoły oraz na placu szkolnym.

19.30       Uroczysta kolacja przy muzyce.

 

23 września 2012 roku (niedziela)

 

od 10.00  Spotkania koleżeńskie, zwiedzanie Szkoły oraz wystaw okolicznościowych.

14.00       Uroczyste zakończenie Zjazdu.

 

Imprezy towarzyszące: wystawy okolicznościowe, plenerowe popisy absolwentów i uczniów Szkoły

 

 

mgr Jerzy Stelmach - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu