Drukuj

 logo-stowarzyszenia                              logo stulecia                              logo lo

Wpłat należy dokonać na konto:

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg o/Nisko

67 9434 1025 2006 1605 6909 0002

PL67943410252006160569090002 –dla przelewów zagranicznych
SWIFT CODE POLUPLPR

Adres Odbiorcy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko

Tytuł przelewu: ZJAZD

Na przelewach prosimy podać rok ukończenia Szkoły, nazwisko panieńskie mężatek.

Wpłaty na konto przyjmowane są do 12 września 2012 roku. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie zamieszczenie nazwiska uczestnika Zjazdu na stronie internetowej Zjazdu w zakładce Deklaracje złożyli.