Drukuj

logotyp2

1.  STOWARZYSZENIE PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI ZADANIA PN. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU NIŻAŃSKIEGO POPRZEZ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ”

2. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZBIÓRKI ODPADÓW PAPIERU I TEKTURY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU NIŻAŃSKIEGO

3. WYNIKI KONKURSU ZBIÓRKI ODPADÓW PAPIERU I TEKTURY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU NIŻAŃSKIEGO

4. INTERDYSCYPLINARNA WYCIECZKA KLAS PRZYRODNICZYCH I MEDYCZNYCH

5. FORUM EKOLOGICZNE W NIŻAŃSKIM LICEUM

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.