park linowy m9 października uczniowie z klas 2b, 2d i 3d uczestniczyli w wyjeździe do parku linowego Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie oraz lekcji w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach.

Wycieczka była jednym z działań realizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku projektu Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”. Został on dofinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji w obrębie Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

W trakcie wyjazdu uczniowie mieli możliwość sprawdzenia możliwości swoich organizmów podczas pokonywania dwóch poziomów podniebnej trasy i 25 przeszkód rozmieszczonych między platformami parku linowego.

Uczestnicy wycieczki zapoznali się ze sposobami przetwarzania i utylizacji odpadów komunalnych w jednym z najlepiej działających na Podkarpaciu składowisk.

Podobne wyjazdy zorganizowane zostały dla ośmiu szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego, które uczestniczyły w prowadzonym przez naszą szkołę konkursie zbiórki odpadów papieru i tektury.

{gallery}2018-10-09 Park linowy{/gallery}