Zaproszenie

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaprasza Członków Stowarzyszenia, Nauczycieli, Emerytowanych Nauczycieli, Uczniów szkoły na Spotkanie Opłatkowe w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.
  

Prosimy o zwrotne potwierdzenie udziału oraz poinformowanie Koleżanek i Kolegów ze szkolnej ławy.

Serdecznie zapraszamy.