Drukuj

logotyp2

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na podstawie przekazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie informacji o masie zebranych przez poszczególne szkoły odpadów papieru i tektury, po przeliczeniu masy na jednego ucznia informuje, iż w poszczególnych rankingach zwycięzcami zostały następujące szkoły:

(nazwa szkoły – masa całkowita zebranych odpadów)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach - 5 680 kg;

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach – 2 015 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze 1 700 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach – 1 600 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach – 908 kg;

Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem – 740 kg;

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Odziałem Przedszkolnym w Golcach – 621 kg;

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku – 390 kg.

Nagrody. Dla zwycięskich szkół przewidziana jest nagroda w postaci jednodniowej wycieczki o charakterze interdyscyplinarnym dla 45 uczniów i 3 opiekunów z każdej ze szkół. Organizator zapewnia bezpłatnie 45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach, wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie, transport, ubezpieczenie uczestników oraz wyżywienie.

Przypominamy. W dniu 29 października 2018r. o godz. 9.30 w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, pl. Wolności 3, odbędzie się Forum podsumowujące realizację zadania Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” dla szkół uczestniczących w Konkursie. Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymają materiały promocyjne wyprodukowane z surowców wtórnych. Szczegóły spotkania przekazane zostaną dyrektorom szkół w oddzielnym komunikacie.

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”