LEKCJE Z ZUS

 

Nazwa projektu:" Lekcje z ZUS"

 

Cel projektu:

Celem projektu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Opis projektu:

Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 

Nasze działania:

W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 lekcje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych oraz odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych dla uczniów klas pierwszych i drugich „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych.”

 

Organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Czas i miejsce: wrzesień 2016 - marzec 2017

 

Uczestnicy: klasy pierwsze i drugie

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Dąbek

 

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej