Przedsiębiorczość w praktyce

 

 

 

Nazwa projektu: "Przedsiębiorczość w praktyce”

 

Projekt „Przedsiębiorczość w praktyce” realizowany będzie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych oraz integracja wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych przydatnych w prowadzeniu działalności, pracy i życiu codziennym każdego człowieka.

 

 

Opis projektu: W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty tematyczne  przez pracowników ZUS, Izby Skarbowej, WUP w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie.

 

Nasze działania: Na podstawie warsztatów uczestnicy projektu będą wykonywać zadania praktyczne.  Dwa trzyosobowe zespoły wezmą udział w konkursie.

 

Warsztaty i zadania konkursowe dotyczyć będą:

I zajęcia warsztatowe NBP: Pozyskiwanie kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II zajęcia warsztatowe: Możliwości finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych.

III zajęcia warsztatowe: Jak założyć firmę 

IV zajęcia warsztatowe: Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT

 

Organizator: Organizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku we współpracy  z Oddziałem ZUS, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Oddziałem NBP i Izbą Skarbową w Rzeszowie,  Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku, Zespołem Szkół nr 2 i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

Projekt jest objęty patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Czas i miejsce: październik 2019 r. - kwiecień 2020 r., Liceum Ogólnokształcące w Nisku

 

Uczestnicy: Uczniowie klas o profilu ekonomicznym: 1e  i 2c

 

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Dąbek