Wywiadówka 22 maja 2019 r.

  

 

wywiadowka

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaprasza Rodziców (Prawnych Opiekunów) uczniów klas I i II na spotkanie z wychowawcami klas. Rodzice uczniów mogą uzyskać informacje o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia.

Podczas spotkania przedstawione zostaną procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Spotkanie odbędzie się w środę, 22 maja 2019 r. o godz. 16.30.