DYŻUR PEDAGOGICZNY 13 marca 20191 r.

 

 

W dniu 13 marca 2019r. od godziny 16.30 zapraszamy Rodziców uczniów klas I, II i III na dyżurpedagogiczny. Rodzice uczniów klas trzecich mogą uzyskać informacje o przewidywanych dla ucznia niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanym nieklasyfikowaniu.