Noworoczne spotkanie ze Stowarzyszeniem

 

noworoczne spotkanie ze stowarzyszeniem18 stycznia br. miało miejsce spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W spotkaniu wzięli udział: Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele lokalnych władz, emerytowani i obecni nauczyciele. Liczną grupę stanowili niżańscy licealiści. Po powitaniu gości przez Prezesa Zarządu Marka Urbana oraz dyrektora szkoły Jerzego Stelmacha, ks. kanonik Władysław Jadam przeczytał fragmenty pisma świętego. Zgromadzeni wspólnie zaśpiewali kolędy przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego. Następnie zgromadzeni w auli niżańskiej placówki goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie było okazją do rozmów i wspomnień, które uprzyjemnił słodki catering.