Honorowe Wyróżnienie Olimpiad Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla uczennicy niżańskiego LO im. Stefana Czarnieckiego

 

 

Honorowe wyróżnienie mKatarzyna Chrapko - uczennica pierwszej klasy LO w Nisku otrzymała prestiżowe  Honorowe Wyróżnienie Olimpiad Innowacji Technicznych i Wynalazczości  od Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

Uroczyste podsumowanie Finału ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych  i Wynalazczości Bloku A - Innowacje Techniczne odbyło się 09 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie.

Olimpiada ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponad gimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem   i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją  o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami. Patronat honorowy nad Olimpiadą  objęła Pani Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 Kasia Chrapko, jako laureatka pierwszego miejsca ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator 2016", laureatka ogólnopolskiego konkursu „Młody Wynalazca 2016" oraz międzynarodowych wystaw wynalazczych, w Brukseli, Tajwanie, Istambule, Malezji, Seulu, Bangalore, Zagrzebiu i Warszawie, otrzymała prestiżowe  Honorowe Wyróżnienie Olimpiad Innowacji Technicznych  i Wynalazczości za wykonanie projektu pt.: "Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka". Głównym celem projektu było zestawienie prototypowej aparatury do bezinwazyjnej analizy pracy organów człowieka  i aparatury do bezinwazyjnego i bez farmakologicznego leczenia różnych dolegliwości i chorób człowieka. Młoda wynalazczyni jako współautorka projektu pt.: "Wykrywacz smogu elektromagnetycznego i badanie promieniowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych", uzyskała tytuł finalisty szczebla centralnego w Olimpiadzie Innowacji Technicznych  i Wynalazczości, otrzymała wstęp na prestiżowe kierunki studiów  na wiodących  uczelniach technicznych całego kraju i gratulacje Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Projekt  służy uświadomieniu człowieka, jakie zagrożenia niosą fale elektromagnetyczne, ukazuje ich negatywny wpływ na organizm ludzki i pokazuje w jaki sposób bezpiecznie użytkować nowoczesne urządzenia elektroniczne

Opiekunem naukowo – dydaktycznym pracy był mgr Krzysztof  Śnieżek nauczyciel fizyki  i informatyki. 

Gośćmi uroczystego podsumowania byli: · Pan Sławomir Wachowicz - Wiceprezes Urzędu Patentowego;  Pan Eliza Szklarczyk - Amati - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce;  Pan Mateusz Śliżewski - Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej; · Pan Zbigniew Matuszczak - Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;  Pan Stanisław Janowczyk - Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców  i Racjonalizatorów;  Pan Tomasz Pilarski - Sekretarz Generalny Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;  Pan prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady.

Podsumowanie Olimpiady było okazją również do nadania tytułu: "Przyjaciela Młodzieży", przez Prezydium Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który to tytuł otrzymali wieloletni opiekunowie drużyn. Uczennicę niżańskiego LO spotkał  ogromny zaszczyt ze strony Prezydenta Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, który zaprosił Kasię i upoważnił do wręczenia tytułu „Przyjaciel Młodzieży”  wyróżnionym opiekunom.

Gratulując młodzieży wspaniałych osiągnięć nie sposób zapomnieć o ogromnej pracy pedagogów i nauczycieli, to dzięki ich pracy i zaangażowaniu, młodzież może rozwijać swoje pasje i talenty.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!