Edukacja z zakresu prawa i postępowania karnego w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”

 

 

myrda wspia26 lutego br. na uczestników projektu realizowanego przez WSPiA czekała nie lada gratka. Zajęcia na temat prawa karnego oraz pracy w służbach mundurowych poprowadziła mgr Alena Myrda, była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie, a obecnie wykładowca Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Swoją prelekcję rozpoczęła od przedstawienia siedmiu złotych pytań kryminalistyki, sugerując, że  to kobiety „ od małego chcą wiedzieć: Kto? Co? Kiedy? Z kim? Jak i po co? I jak najbardziej nadają się do pracy w policji”. Podczas dwugodzinnego spotkania omówiono specyfikę pracy poszczególnych pionów policji: kryminalno-dochodzeniowego, prewencyjnego i  logistycznego, a także etapy postępowania karnego: przygotowawczego, sądowego i wykonawczego. W trakcie zajęć nie zabrakło pytań dotyczących przesłuchiwania przestępców i zabezpieczania materiału dowodowego, oględzin, błędów, jakich należy się wystrzegać na etapie postępowania przygotowawczego. Pani prelegent dużo uwagi poświęciła różnym aspektom z zakresu kryminalistyki i kryminologii,  rodzajom kar i środków karnych oraz okolicznościom przedawnienia przestępstw.

Zajęcia z mgr Aleną Myrdą były niezwykle pouczającą lekcją, ponieważ uczniowie mieli niecodzienną okazję zadawać pytania doświadczonemu praktykowi z dziedziny prawa karnego. Warto wspomnieć, że mgr Alena Myrda pracowała w Wydziale do Walki z Aferami Gospodarczymi w Komendzie Wojewódzkiej, a później znalazła się w Wydziale do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. W końcu została pierwszą kobietą na terenie Polski południowej - naczelnikiem pionu kryminalnego. Dowodziła największymi akcjami w województwie, przesłuchiwała groźnych zabójców, tropiła przestępców.

Udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”  to dla uczniów szansa na poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, podniesienie świadomości prawnej na temat prawa karnego, w rezultacie zwiększenie bezpieczeństwa w szkole i otoczeniu społecznym uczniów.