Gala finałowa Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

 

 

olimpiada innowacji technicznych i wynalazczosciUroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości bloku „A” – Innowacje Techniczne o tytuł „Młodego Innowatora” odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 r. w Domu Technika NOT w Warszawie.

Już od wielu lat głównym celem tego interdyscyplinarnego konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

W kategorii R – rozwiązanie techniczne Katarzyna Chrapko została laureatką Olimpiady za przygotowaną pracę pt.: „Aparat Zdrowia”.

Praca jest nowatorska i prosta, jest niezwykle istotnym projektem, wnoszącym nową jakość w pracach w rozwój nowych technologii, przeznaczony do bezinwazyjnego i bez farmakologicznego wyzwalania własnego potencjału leczniczego chorych organów człowieka. Zgłoszenia wynalazku dokonano w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Badań Patentowych prowadził poszukiwania w klasach: A61N, w bazach komputerowych EPODOC BAZY UPRP i sporządził sprawozdanie o stanie techniki zgłoszenia. Uzyskano raport z poszukiwań w kategorii dokumentu zawierający same „A”. Zestaw cech nie wzbudza wątpliwości w zakresie nowości i poziomu wynalazczego Aparatu Zdrowia.

Opiekunem pracy jest nauczyciel fizyki i informatyki Krzysztof Śnieżek.

Gratulujemy Kasi i życzymy dalszych sukcesów.