Ostatnie zajęcia w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa”

 

 

14 czerwca br. odbyły się ostatnie dwugodzinne zajęcia w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Poprowadziła je dla niżańskiej młodzieży była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji, a obecnie pracownik akademicki WSPiA, mgr Alena Myrda.

Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono wybranym zagadnieniom postępowania karnego: przygotowawczego, głównego, odwoławczego i przyspieszonego.W przystępny sposób zostały przybliżone zagadnienia dotyczące identyfikacji kodu genetycznego,  sposobu działania sprawców i typów ofiar w cyberprzestrzeni, technicznych metod i środków wykrywania przestępstw w cyberprzestrzeni oraz wybranychtechnik kryminalistycznych wykorzystywanych w walce z przestępczością – oględzin miejsca popełnienia przestępstwa i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. W teoretycznej części spotkania nie zabrakło również odniesień do ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, potocznie nazywanej przez media „Ustawą o bestiach”, teorii kryminalistycznych-„ przestępca od urodzenia” i tzw. zbrodni doskonałej. Podczas zajęć praktycznych uczniowie przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy w teście przygotowanym przez kadrę WSPiA. Był też czas na zadawanie pytań. Naszych uczniów szczególnie zainteresował przypadek głośnego procesu Mariusza Trynkiewicza i jego pobytu w Gostyninie. Ożywiona dyskusja, która wywiązała się wokół tej sprawy, zakończyła drugą część finałowego spotkania projektu.