TRZECIOKLASIŚCI Z „CZARNIECKIEGO” ZAKOŃCZYLI ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

zakonczenie klas 3 201926 kwietnia br. w naszym liceum odbyło się zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się Starosta Niżański Robert Bednarz, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Bogusław Rybczyński, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Woźniak, rodzice tegorocznych maturzystów, wychowawcy i nauczyciele.

Z największymi honorami, przy dźwiękach hymnu państwowego, uroczystość rozpoczęła się od ceremonii przekazania sztandaru szkoły przez tegorocznych maturzystów uczniom klas I i II.

W okolicznościowym przemówieniu skierowanym do absolwentów, dyrektor szkoły Jerzy Stelmach przypomniał, że świadectwo ukończenia szkoły staje się od tej chwili bezpośrednią przepustką, uprawniającą do zdawania egzaminu maturalnego, oraz pośrednią przepustką na studia, które pozwolą rozwijać zainteresowania i spełniać marzenia zawodowe.

- Szkołę kończy dziś 127 uczniów. Słowa szczególnego uznania kieruję dziś do grupy 30 absolwentów, którzy swoją pracą, talentem zasłużyli na otrzymanie świadectw z wyróżnieniem. – powiedział dyrektor szkoły.

Sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych przynosiły radość oraz satysfakcję nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również nauczycielom. Już dziś można powiedzieć o wybitnych osiągnięciach K. Chrapko, K. Ciosmak i K. Katy. Sukcesy sportowe na arenach ogólnopolskich odnotowała w szachach B. Trybowska, w sportach walki W. Pikuła, w tańcu – W. Drapała. Wielu tegorocznych absolwentów bezinteresownie poświęcało czas na pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Te osiągnięcia były doceniane wspaniałymi nagrodami w postaci stypendiów.

Starosta Niżański Robert Bednarz wskazał na wielkie możliwości rozwojowe, jakie szkoła daje uczniom CZARNIECKIEGO poprzez możliwość udziału w projektach edukacyjnych o charakterze lokalnym i międzynarodowym, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Słowa podziękowania skierował również do nauczycieli. Na zakończenie życzył wspaniałych wyników podczas egzaminu maturalnego.

Gratulacje dla tegorocznych maturzystów skierowała w imieniu rodziców Grażyna Woźniak, a w imieniu uczniów klas I i II przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Lewiński.

Najlepszym absolwentem Czarnieckiego w roku szkolnym 2018/2019 został Łukasz Giedrys. Uhonorowany został wyjątkową nagrodą – Ryngrafem Hetmańskim ufundowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Wręczył ją Bogusław Rybczyński.

Nagrodą specjalną Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowana została Katarzyna Chrapko.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców, dyplomy uznania i podziękowania za osiągnięcia naukowe, sukcesy sportowe, artystyczne, zaangażowanie społeczne.

Po części oficjalnej maturzyści spotkali się z wychowawcami.

Teraz już tylko matura i dorosłość…..