O wykrywaniu przestępstw w „Czarnieckim”

 

 

o wykrywaniu przestepstw5 kwietnia br. odbyło się drugie z zaplanowanych wykładów w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Tym razem zajęcia dla klas humanistyczno - prawniczych poprowadził były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, a obecnie wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii - młodszy inspektor mgr Konrad Wolak. Prelegent omówił praktyczne aspekty pracy biegłego i technika kryminalistyki, a także   najważniejsze działy kryminalistyki i kryminologii. W interesujący sposób odniósł się do pojęcia śladu kryminalistycznego, dokonał jego klasyfikacji m.in. ze względu na stopień zorganizowania materii oraz mechanizmu powstawania. Pracownik akademicki w formie prezentacji multimedialnej pokazał wizualizację mikrośladów i makrośladów, śladów daktyloskopijnych, traseologicznych, biologicznych, fonoskopijnych itp. Przedstawił również metody technicznego ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych, osmologicznych, mechanoskopijnych, biologicznych i użycia broni palnej. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, wymiany uwag i spostrzeżeń dotyczących różnych aspektów kryminalistyki. Kolejne zaplanowane wykłady z pracownikami WSPiA dotyczyć będą nowych substancji psychoaktywnych jako zagrożeń dla młodzieży i bezpieczeństwa w sieci.