Uczniowie „Czarnieckiego” w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie

 

 

centrum symulacji medycznychLiceum Ogólnokształcące w Nisku jest jedną z dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które uczestniczyły w programie promocji Centrów Symulacji Medycznej w Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Zabrzu i Lublinie we współpracy z Biurem Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
28 marca br. 45 uczniów niżańskiego liceum z klas przyrodniczych i medycznych wraz z opiekunami miało okazję wziąć udział w zajęciach w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W trakcie wyjazdu oprócz zaznajomienia się ze strukturą, organizacją i funkcjonowaniem uczelni wyższej licealiści uczestniczyli w ćwiczeniach prowadzonych dla studentów drugiego roku pielęgniarstwa (dotyczących zakładania wkłucia centralnego) oraz dla studentów stomatologii.
Celem wycieczki edukacyjnej było również poznanie wyposażenia i sposobu wykorzystania sali do ćwiczeń umiejętności położniczych, pracowni symulacji stomatologicznej,Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, sali egzaminów OSCE i innych pracowni specjalistycznych.
Specjalnie dla niżańskiej grupy zorganizowano godzinne ćwiczenia w pracowni BLS, w czasie których skuteczność akcji resuscytacyjnych licealistów z użyciem worka Ambu w dużej części przypadków przekraczała 50, a nawet 80%.Charakter praktyczny miały również zajęcia na symulatorach, stwarzające okazję m.in.do wykonywania ćwiczeń umiejętności pomiaru ciśnienia krwi, osłuchiwania pracy serca, płuc, obserwacji pacjenta i umieszczania go w karetce wyposażonej w nowoczesną aparaturę medyczną.
Miłym akcentem wizyty edukacyjnej w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie było spotkanie licealistów ze starszymi koleżankami – absolwentkami „Czarnieckiego”.
Wyjazd do Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie odbył się dzięki współpracy z Panem Tomaszem Banachowiczem – Głównym Specjalistą Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.
Więcej informacji o miejscu, które odwiedzili uczniowie „Czarnieckiego”, znajduje się na stronach:

http://zdrowie.zwiedzajkraj.pl/

http://csm.umlub.edu.pl/index.php/pl/

https://www.facebook.com/csmlublin/

https://www.instagram.com/csm.lublin/?hl=pl