FUNDACJA BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW PRZYZNAŁA STYPENDIA UCZNIOM „CZARNIECKIEGO”

 

stypendium kulczykow marzec 2019Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w dniu 25 marca br. W obecności grona nauczycieli i uczniów sekretarz Fundacji Anna Straub oraz dyrektor „CZARNIECKIEGO” Jerzy Stelmach uhonorowali laureatów 7. edycji pamiątkowymi dyplomami. W swoim przemówieniu Anna Straub podkreśliła rolę tego wyróżnienia i życiowej szansy, jaką otrzymują uzdolnieni młodzi ludzie. Podstawą wytypowania kandydatów były ich osiągnięcia w okresie od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Zarząd Fundacji postanowił przyznać stypendia następującym uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku:

- za osiągnięcia naukowe otrzymał je Marcin Madejuczestnik zawodów II stopnia XLV Olimpiady Historycznej (eliminacje pisemne i ustne) w Rzeszowie; laureat Testu Wiedzy o Niepodległości Polski pod patronatem Starosty Niżańskiego w ramach projektu „Niepodległość jest w nas” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”; średnia ocen śródrocznych 5,40;

- za osiągnięcia sportowe: Barbara Trybowskaszachistka, zawodniczka UKS „Orlik” Rudnik nad Sanem; osiągnięcia to m.in. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w szachach Błyskawicznych w klasyfikacji rankingowej do 1800 FIDE BLITZ (ELO 1601-1800) – II miejsce (Ujezna, wrzesień 2018); Drużynowe Mistrzostwa Polski – IV Liga Szachowa Seniorów PK – Grupa A - VI miejsce (Sędziszów Małopolski, październik/listopad 2018); Turniej Szachowy z okazji 30 Rocznicy Strajków w Stalowej Woli – I miejsce (Stalowa Wola, wrzesień 2018); XXVIII Memoriał Szachowy im. Jana Gietki – Najlepsza Zawodniczka w grupie A (Rudnik nad Sanem, wrzesień 2018); XXIV Ogólnopolski Memoriał Szachowy Aleksandra Bełżka o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraj – I miejsce w kategorii Najlepsza Kobieta (Biłgoraj, październik 2018); XXIII Memoriał im. Józefa Gromka – III Miejsce(Stalowa Wola, listopad 2018); VII Noworoczny turniej szachowy o puchar Prezydenta Stalowej Woli – I miejsce (Stalowa Wola, styczeń 2019); średnia ocen śródrocznych 4,75;

- za aktywność społeczną: Wiktoria Sibiga – swoim zaangażowaniem społecznym wyróżnia się wśród swoich rówieśników; wolontariuszka podczas zbiórki darów przeznaczonych na wykonanie paczek na Święta Bożego Narodzenia 2018 dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie i Kresach, brała udział w ich przekazaniu w Przemyślanach k. Lwowa; okazała pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Zbiórki Żywności CARITAS oraz nadzwyczajne zaangażowanie w rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego dla Fundacji DKMS (listopad 2018); średnia ocen śródrocznych 4,40;

- w kategorii Pomoc socjalna: Wiktoria Drapała – średnia ocen śródrocznych 4,57.

Obsługą finansową stypendiów zajmuje się od samego początku PKO BP. Z rąk dyrektor niżańskiego oddziału PKO BP, Renaty Karnat, stypendyści otrzymali symboliczne upominki.

Uroczysta inauguracja działalności Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków odbyła się 5 lutego 2016 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. W marcu 2016 r. pierwsza grupa uczniów otrzymała stypendia, które z perspektywy czasu okazują się świetną inwestycją w młodzież.

Do tej pory stypendiami na łączną kwotę ponad 30 000zł uhonorowano 21 uczniów.

Uroczystość wręczenia stypendiów połączona była z podsumowaniem wyników klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/2019 oraz wręczeniem wyróżniającym się uczniom dyplomów, pochwał i zaświadczeń. W ramach promocji wśród społeczności szkolnej projektu "Team Up & Reform Netizens -  Outdoor Fantastic Fun" (Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!), realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+, uczestnicy dotychczasowych działań otrzymali dokumenty poświadczające ich udział w projekcie. Uczniowie, którzy brali udział w wizycie projektowej w Belgii, otrzymali dokumenty Europass-Mobilność,zawierające informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych podczas wyjazdu, które zostały poświadczone przez Krajowe Centrum Europass. Uczestnikom wizyty projektowej w Rumunii wręczono certyfikaty zaświadczające o udziale w niej. W maju odbędzie się ostatni wyjazd w ramach projektu, tym razem na Łotwę. W związku z tym dyrektor wręczył uczniom zakwalifikowanym do wyjazdu plany podróży, tym samym oficjalnie rozpoczynając przygotowania do wyjazdu.