POZNAJEMY UNIWERSYTET RZESZOWSKI

 

 

na uniwersytecie

6 grudnia br. klasy 1b oraz 2a pod opieką nauczycieli Urszuli Fedorowskiej, Doroty Oleksak oraz Beaty Michałowskiej uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 
Grupę niżańskich licealistów powitała prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Lidia Kaliszczak. Następnie o planowaniu ścieżki edukacyjnej mówił dr Piotr Cyrek. Wykładowca podkreślał, jak ważna w dzisiejszych czasach jest przedsiębiorczość, kreatywność, dążenie do realizacji wyznaczonych celów oraz umiejętność komunikacji. Kolejny wykład, tym razem dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu, wygłosił dr Tomasz Surmacz. Miłym akcentem pobytu na uczelni było spotkanie ze studentem Wydziału Ekonomii, a absolwentem niżańskiego Liceum Michałem Zyburą, który zapoznał naszą młodzież z różnymi formami aktywności studenckich, umożliwiającymi młodym ludziom rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Podsumowaniem wizyty na Uniwersytecie Rzeszowskim był spacer po kampusie połączony ze zwiedzaniem m.in. sal wykładowych, biblioteki i obiektów sportowych.
 
Wyjazdy na uczelnię połączone z udziałem w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych, dodatkowo wzbogacają ofertę edukacyjną skierowaną do naszych uczniów.