Julia Pałka nagrodzona w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym

 

 

julia palka m10 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy odbyła się finałowa gala, podczas której wręczono nagrody osobom wyróżnionym w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym pt. Zagłada w oczach młodzieży. Uczniów niżańskiego liceum reprezentowała Julia Pałka, uczennica klasy pierwszej, która odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca.

Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego byli m.in. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa oraz Zespół Szkół im. ks. płk. Tadeusza Dłubacza w Birczy.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagłady ludności żydowskiej w czasie Drugiej Wojny Światowej oraz promowanie młodych artystów.

Naszej artystce serdecznie gratulujemy.