II Niżański Dzień Profilaktyki w „Czarnieckim”

 


nizanski dzien profilaktyki5 grudnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miał miejsce II Niżański Dzień Profilaktyki, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki pn. „Z nami bezpieczniej”.

Impreza, współorganizowana z młodzieżą z Niżańskiej Grupy „PaT”, była częścią realizowanego przez Powiat Niżański projektu pn. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, dofinansowanego w 2018 r. z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Sala gimnastyczna LO w Nisku wypełniła się po brzegi młodzieżą z niżańskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 5, Gimnazjum nr 1, RCEZ oraz LO.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku kpt. Ireneusz Stafiej, starszy sekcyjny Grzegorz Łojek i sekcyjna Joanna Jaskot reprezentujący Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, a także st. insp. Bernard Dul z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

W swoim przemówieniu dyrektor niżańskiego liceum Jerzy Stelmach przedstawił znaczenie realizowanego programu, obejmującego szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu niżańskiego, adresowanego do maluchów, dorosłych i seniorów. Jak podkreślił, Powiat Niżański znalazł się wśród nielicznych jednostek samorządu terytorialnego, które po raz drugi otrzymały dofinansowanie na realizację programu poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Starosta Robert Bednarz podziękował współorganizatorom wydarzenia za zaangażowanie w realizację programu, który odpowiada potrzebom młodzieży szczególnie narażonej na uzależnienia.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja etiud. Jako pierwsza została zaprezentowana etiuda taneczna „Wolność”, którą przedstawiła grupa gimnastyczno – taneczna Liberta. Kolejna etiuda profilaktyczna Niżańskiej Grupy „PaT” pt. „Poczekalnia” traktowała o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Młodzież z grupy „Nieuzależnieni” zaprezentowała etiudę pt. „Najważniejsze, żeby powrócić”, która zajęła II miejsce, podczas IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach” w Rzeszowie. Opiekunem artystycznym zespołu jest pani Marzanna Kupiec z Gimnazjum nr 1 w Nisku. Na zakończenie młodzież z Grupy „PaT” zaprezentowała etiudy taneczne „Zazdrość” oraz „Nadzieja”, dotyczące wyalienowania jednostki wybitnej w społeczeństwie i próby przeciwdziałania temu zjawisku. Wokalnego podsumowania obu etiud dokonały Oliwia Karaś i Julia Woźniak.

Niżańska Grupa „PaT”, działająca przy PSP nr 3 w Nisku, kierowana jest przez polonistę, Mirosława Szczęcha.

Problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza dotyczący pieszych i rowerzystów, przedstawił starszy aspirant Bernard Dul – specjalista ds. profilaktyki społecznej Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Natomiast zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku kpt. Ireneusz Stafiej wystąpił z krótką prelekcją pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się pokaz działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Prezentujący sposób obchodzenia się z urządzeniem starszy sekcyjny Grzegorz Łojek oraz sekcyjna Joanna Jaskot podkreślili kluczowe znaczenie dla życia człowieka pierwszych czterech minut od utraty przytomności. Taki defibrylator zostanie zakupiony z pieniędzy programu i umieszczony na budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Na zakończenie programu liderka grupy „PaT” Karolina Mierzwa odczytała odezwę społeczności „PaT” i zaprosiła do „Zrywu Wolnych Serc”. Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu społeczności PaT, zaproszenie do belgijki i innych zabaw integracyjnych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku
zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Nisku + Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku