CERTYFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY 2018

 

 

kurs pierszej pomocyW dniu 9 grudnia zakończył się Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy realizowany w ramach projektu pn. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kursie uczestniczyło 10 uczniów niżańskiego liceum i 10 harcerzy z Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku. Kurs był realizowany przez dwa weekendy według standardu kursu pierwszej pomocy Harcerskiej Grupy Ratowniczej Rzeszów. Poza standardowymi elementami kursu Harcerskiej Szkoły Ratownictwa młodzież poszerzała również swoją wiedzę i umiejętności o tematykę dotyczącą stanów zagrożenia życia, podejścia psychologiczne do poszkodowanego, zajęć z transportu poszkodowanych. Licealiści i harcerze brali udział w zajęciach praktycznych w formie ćwiczeń czy symulacji. Sami również przygotowali symulację dyskoteki dla kadry kursu, na której było dwudziestu poszkodowanych. W ten sposób uczestnicy zobaczyli, jak udziela się pomocy w wypadkach mnogich.

Największym przeżyciem dla kursantów był udział w symulacjach i egzamin praktyczny.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wytrwałości i zdobytych umiejętności