Skąd będziemy czerpać energię w przyszłości?

 

 

energia jadrowa

28 listopada uczniowie klasy 2B o profilu matematyczno-fizycznym oraz uczniowie klasy 3C uczestniczyli w lekcjach zorganizowanych w szkole w ramach programu realizowanego przez Fundację „Instytut Zrównoważonej Energetyki” z Krakowa na zlecenie Ministerstwa Energii. Lekcje przeprowadził dr inż. Paweł Gajda, adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Prelegent poruszył zagadnienia współczesnej energetyki i jej wyzwania (redukcja emisji, zmiany klimatyczne). Porównywał źródła energii pod kątem ceny budowy, kosztów eksploatacji, wpływy na środowisko. Następnie omówił prawa fizyczne związane z uzyskaniem energii jądrowej. Wyjaśniał, jak działa reaktor jądrowy, jak zapewnia się bezpieczeństwo elektrowni jądrowych. Pod koniec zajęć uczniowie mogli zobaczyć pokazy z licznikiem Geigera i próbkami naturalnej promieniotwórczości.

Spotkanie wywarło duże wrażenie na uczniach. Dowiedzieli się, że promieniotwórczość towarzyszy ludzkości od zawsze i nie musi być groźna, a energia uzyskiwana z syntezy termojądrowej lub rozszczepienia jest przyszłością naszej cywilizacji.

Koordynatorem spotkania był nauczyciel fizyki Krzysztof Śnieżek.