Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego - etap II

  edukacja dla bezpieczenstwa

 

W dniu 21 września 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku odbyło się spotkanie inaugurujące realizację przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach projektu zaplanowano wiele szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów, pracowników szkół i starostwa powiatowego, dla dzieci niepełnosprawnych, dla strażaków ochotników. W projekt wpisuje się również Turniej wiedzy z pierwszej pomocy dla osób niepełnosprawnych dla 10 ośrodków kształcenia specjalnego z województwa podkarpackiego, działania dla wychowanków i wychowawców z Domu Dziecka, szereg warsztatów, pogadanek dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów mających poprawić ich bezpieczeństwo jako uczestników ruchu oraz uświadomić im zagrożenia.

Zaplanowane akcje mające na celu propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu z dala od przestrzeni internetowej, bez używek, kampanie informacyjne mające na celu pokazanie młodzieży przez rówieśników jak można się uzależnić, jakie mogą być skutki i konsekwencje uzależnienia. W ramach projektu zaplanowano m. in. zakup materiałów odblaskowych oraz zakup defibrylatora AED.

- Dzięki pozyskaniu kwoty 100.000 zł na realizację II etapu projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” Powiat Niżański ma możliwość zorganizowania dla zainteresowanych uczniów, nauczycieli bezpłatnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przekazania mieszkańcom materiałów odblaskowych, tak ważnych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

Nasze działania:

21.09.2018 - Spotkanie inaugurujące realizację projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”
14.11.2018 - Warsztaty "Depresja u nastolatków" dla Rodziców uczniów liceum
19.11.2018 – Przeprowadzenie testu znajomości zasad pierwszej pomocy przedmedycznej wyłaniającego uczestników Kursu pierwszej pomocy wśród uczniów i harcerzy
22-28.11.2018 – Przeprowadzenie warsztatów „Jestem asertywny, nie biorę” dla klas pierwszych
23-25.11.2018 – Przeprowadzenie pierwszej części Certyfikowanego Kursu Pierwszej Pomocy dla uczniów i harcerzy
3-7.12.2018 – Przeprowadzenie warsztatów „W życiu się nia zagubię, bo panować nad sobą umiem” dla klas drugich
7-9.12.2018 – Przeprowadzenie drugiej części Certyfikowanego Kursu Pierwszej Pomocy dla uczniów i harcerzy
3-19.12.2018 – Przeprowadzenie warsztatów „Chcę być wolny” dla klas tzrecich
5.12.2018 – II Niżański Dzień Profilaktyki "Z nami bezpieczniej"
5.12.2018 – Przeprowadzenie warsztatów dla wychowawców i nauczycieli podsumowujących warsztaty z uczniami
13.12.2018 – Przeprowadzenie próbnej ewakuacji pracowników i uczniów liceum
18.12.2018 – Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla pracowników liceum i Starostwa Powiatowego w Nisku
19.12.2018 – Udział w "Dniu dla bezpieczeństwa" - forum podsumowującym realizację projektu

 

Nasze produkty:

 

Galeria: